U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld | Afmelden

online versie | print versie

instituut asbestslachtoffersIAS nieuwsbrief

Redactie

Instituut Asbestslachtoffers

t.a.v. Simone Aarendonk

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

T: (070) 349 97 54

E: secrias@ias.nl

I: www.asbestslachtoffers.nl

december 2019

Woord vooraf

Dit is de 59ste nieuwsbrief van het Instituut Asbestslachtoffers met nieuws op het gebied van asbest en gezondheid dat op de IAS website is geplaatst tussen september en december 2019. In april ontvangt u het 60ste nummer. Het IAS wenst u fijne feestdagen en alle goeds voor 2020.

Donkere dagen

Het is buiten niet koud, maar de wind waait hard in Hoek van Holland. Binnen staat een kerstboom met kleine blauwe lampjes. We zitten aan een lange houten tafel: het asbestslachtoffer, zijn vrouw, de interviewster van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) en ik. Als directeur van het IAS kan ik af en toe mee op huisbezoek.

Meteen als we binnenkomen wordt duidelijk dat meneer niet de enige is die verwikkeld is in een medisch traject. Zijn vrouw heeft ook kanker gehad. Zij herstelt nu van de operatie. “We hebben dit jaar twee kleinkinderen gekregen. Dat heeft ons op de been gehouden bij alle medische zorgen.”

Het huisbezoek dient om het arbeidsverleden van een slachtoffer goed in kaart te brengen. Er worden vragen naar feiten gesteld. Meneer is geboren in 1951. Zijn eerste baan was in 1967, als bediener van een draaiboek bij een metaalbedrijf. Daarna heeft hij vier jaar in de scheepsbouw gewerkt. “De werf lag tegenover het Feyenoord stadion.”

De interviewster vraagt door naar de dagelijkse werkzaamheden. Haar toon is vriendelijk en uitnodigend. “Er lopen veel leidingen door zo’n schip. Om brandgevaar in de kajuiten te voorkomen moesten wij de openingen, waar de leidingen door liepen, afdichten. Dat gebeurde met asbestpoeder. Je moest er een papje van maken en de muur glad strijken. Het mengen van het poeder veroorzaakte heel veel stof.”

De interviewster vraagt naar collega’s die het verhaal mogelijk kunnen bevestigen. Nee, ik kan me niemand herinneren, is het antwoord. “Maar je werkte daar toch met …?” vult de vrouw van het slachtoffer en ze noemt de naam van een collega. “Ja, we zijn al vijftig jaar bij elkaar”, lacht ze tegen ons.

En of het slachtoffer misschien een bewijs van dienstverband heeft. “Nee, dat heb ik niet meer.” Hij kijkt peinzend voor zich uit, dan schiet hem iets te binnen: “Wacht even, ik heb de tewaterlating gefilmd. Dat was nog op super acht. Het schip gleed van de helling af. En laatst hebben we dat filmpje nog gezien.”

Na de scheepsbouw heeft het slachtoffer enkele jaren kroegen in het Westland met bier bevoorraad. “Dat was met paard en wagen. Het paard heette Rosalie, dat weet ik nog.” Na werk in de chemische industrie werd hij jarenlang beheerder van een sportcentrum. Is hij in al die jaren ook privé in contact gekomen met asbest, luidt een volgende vraag. “Nee”, antwoordt het slachtoffer. “Nou, heel lang geleden waren we met de auto op vakantie in Frankrijk en heb ik mijn losse uitlaat vastgebonden met asbestkoord.”

De interviewster vraagt tot slot nog naar de exacte jaartallen van de dienstverbanden. “Ik herinner me bij die baan in de scheepsbouw nog dat ik dacht, als ik tweehonderd gulden in de week verdien kunnen we gaan trouwen.”

Het slachtoffer vertelt dat hij altijd een zekere angst heeft gehad. “Omdat ik veel met asbest heb gewerkt, liet ik op advies van de huisarts elk jaar longfoto’s maken. Daar was nooit wat op te zien. Tot de laatste jaren.” Toen de diagnose van longvlieskanker werd gesteld heeft het nog ruim een jaar geduurd voordat het slachtoffer zich meldde bij het IAS. Ik vraag waarom hier zo veel tijd overheen is gegaan. “Wij waren door de verschillende ziektegeschiedenissen teveel in beslag genomen. Uiteindelijk heeft onze huisarts erop aangedrongen dat we ons echt moesten aanmelden. En wij zijn ook niet zo van het vragen.”

Aan het eind van het gesprek worden de verschillende formulieren van het IAS doorgenomen. De tegemoetkoming van de Sociale Verzekeringsbank komt ter sprake. “In onze situatie is humor belangrijk. Zo zeiden we tegen elkaar, dat we met dat geld mooi de parkeerkosten bij het EMC kunnen betalen. Een dag ziekenhuis kost 19 euro aan parkeergeld.”

Bij het afscheid wensen we het echtpaar veel sterkte de komende tijd. “Wij leven in periodes van zes weken” is de reactie. “We gaan nu de volgende zes weken in.”

Buiten brandt bij verschillende huizen de kerstverlichting. We lopen naar de auto in gedachten.

Jan Warning
Directeur Instituut Asbestslachtoffers
j.warning@ias.nl

December 2019

 

In dit nummer:

IAS nieuws

 • Nieuwe bedragen tegemoetkoming en schadevergoeding per 2020

Epidemiologisch nieuws

 • Niet-beroepsgerelateerde asbestslachtoffers in Libby Montana
 • Asbestslachtoffers in Canada
 • Mesothelioom en scheepswerven
 • Risico op darmkanker door asbest
 • Nog steeds toename asbestziekten in Duitsland

Info Asbest en Gezondheid

 • Stroef haar door asbeststof
 • Boegbeeld scheepswerf De Schelde overleden

Juridisch nieuws

 • 18 maanden cel voor illegale asbestverwijdering
 • Nabestaanden doen aangifte tegen fabrikant Eternit
 • Hoogste schadevergoeding ooit in Spanje wegens indirecte asbestblootstelling

Medisch nieuws

 • Drie genetische profielen voor mesothelioom
 • De onderzoeksresultaten van KWO-prijswinnaar Anton Berns
 • Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Milieu/Veiligheid nieuws

 • Indonesie gebruikt nog steeds veel asbest
 • Asbest in de natuur vlakbij Las Vegas
 • Nieuwe methode van asbestverwijdering

Politiek nieuws

 • Kamerbrief verbeteringen asbeststelsel
 • 148.000 pond schadevergoeding voor 200 Britse mesothelioomslachtoffers
 • Stadje Asbestos verandert naam
 • Oproep brancheorganisaties asbestsaneerders aan politiek
 • Wereldwijde consensus over productie en gebruik van asbest is nog ver weg
 • Vervolgaanpak verwijdering asbestdaken
 • Kamerbrief TNO rapport over differentiatie asbestrisico s

IAS nieuws

Nieuwe bedragen tegemoetkoming en schadevergoeding per 2020

Het bedrag voor de tegemoetkoming inzake de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) en Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS) is per 1 januari 2020 vastgesteld op 21.269 euro. Het normbedrag voor schadevergoeding wordt per 1 januari 2020 voor mesothelioom 66.603 euro en voor asbestose respectievelijk 24.604 euro (AMA-klasse 2), 43.936 euro (AMA-klasse 3), 63.268 euro (AMA-klasse 4). Bron: IAS, december 2019

Epidemiologisch nieuws

Niet-beroepsgerelateerde asbestslachtoffers in Libby Montana

De amfibool asbest uit de in 1990 gesloten vermiculietmijn van Libby (Montana, VS) blijkt niet alleen een risico te zijn voor mensen die via hun werk met de asbest in aanraking kwamen, maar ook voor omwonenden. Bron: Larson, TC e.a. (2019)

Asbestslachtoffers in Canada

In Canada is asbestblootstelling bij ca. 8% van de mensen met longkanker de belangrijkste oorzaak van hun ziekte. Bij mesothelioom is dat percentage 81% (430 per jaar), bij larinxkanker 4% (45 per jaar) en bij eierstokkanker 0,5%. Bron: Occupational Cancer Research Centre (2019)

Mesothelioom en scheepswerven

In Groot Brittannie komt mesothelioom relatief vaak voor in gebieden waar scheepswerven zijn/waren. Maar de invloed van andere bronnen lijkt toe te nemen. Bron: Reynolds e.a. (2019)

Risico op darmkanker door asbest

Zuidkoreaanse en Chinese onderzoekers melden op basis van een overzichtsstudie dat intensieve asbestblootstelling mogelijk darmkanker zou kunnen veroorzaken, hoewel de relatie zwak is. Bron: Kwak, K. e.a. (2019); Huang, Q, e.a. 2019

Nog steeds toename asbestziekten in Duitsland

Nog steeds toename asbestziekten in Duitsland

Het aantal meldingen van verdenking van asbestziekten neemt in Duitsland nog steeds toe. In 2018 ging het om 9891 meldingen (in 1987: 1663) Een piek wordt ergens tussen 2020 en 2030 verwacht. Pas na 2030 wordt een daling verwacht. Bron: mdr.de, 10 oktober 2019

Info Asbest en Gezondheid

Stroef haar door asbeststof

Stroef haar door asbeststof

In een blog belicht een redacteur van het blad Boerderij allerlei manieren waarop mensen op een boerderij vroeger met asbest in aanraking kwamen. Destijds waren de gevaren van asbest wel bekend maar niemand lag er wakker van, aldus de schrijver van de blog. Bron: Boerderij.nl, 10 december 2019; foto Hans Prinsen

Boegbeeld scheepswerf De Schelde overleden

Boegbeeld scheepswerf De Schelde overleden

Na een levenslange strijd voor rechtvaardigheid heeft Rinie de Jonge het oneerlijke gevecht tegen mesothelioom verloren. De Vlissinger is 68 geworden. Bron: pzc.nl, 23 november 2019

Juridisch nieuws

18 maanden cel voor illegale asbestverwijdering

Een 38-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden voor het illegaal verwijderen van asbest in Bilthoven, Oosterhout, Drempt, Lochem en Oegstgeest. De man presenteerde zichzelf en zijn bedrijf als een gecertificeerde asbestverwijderaar, maar dat was niet het geval. De man moet in totaal ruim 38.000 euro aan schadevergoedingen betalen. Bron: rechtbank Overijssel, 30 september 2019

Nabestaanden doen aangifte tegen fabrikant Eternit

Nabestaanden doen aangifte tegen fabrikant Eternit

Nabestaanden van acht voormalige werknemers van Eternit doen aangifte tegen het bedrijf uit Goor. Ze willen dat de gevel- en dakbekledingfabrikant wordt vervolgd voor doodslag of dood door schuld. Ze willen dat het Openbaar Ministerie Eternit voor de strafrechter daagt. Het Openbaar Ministerie gaat de aangifte beoordelen op aanknopingspunten die een eventueel strafrechtelijk onderzoek kunnen rechtvaardigen. Bron: trouw.nl; nos.nl, 16 november 2019 ; trouw.nl, 17 november 2019

Hoogste schadevergoeding ooit in Spanje wegens indirecte asbestblootstelling

Hoogste schadevergoeding ooit in Spanje wegens indirecte asbestblootstelling

Voormalig asbestproducent Uralita moet aan 14 Spaanse asbestslachtoffers totaal 3,5 miljoen euro schadevergoeding betalen. Het gaat om slachtoffers van indirecte asbestblootstelling; bijvoorbeeld als huisgenoot van iemand die met asbest werkte of als omwonende van de voormalige asbestfabriek. Voor deze groep is dit de hoogste vergoeding die in Spanje tot nu toe is toegekend. Bron: el pais.com, 4 november 2019

Medisch nieuws

Drie genetische profielen voor mesothelioom

Onderzoekers van het Internationaal Agentschap voor onderzoek naar kanker (IARC) hebben drie sets van mesothelioomtumoren geïdentificeerd die per set een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben. Bron: iarc.fr, 25 oktober 2019

De onderzoeksresultaten van KWO-prijswinnaar Anton Berns

De onderzoeksresultaten van KWO-prijswinnaar Anton Berns

Op dit moment zijn de behandelingen voor longkanker en mesothelioom weinig effectief en de overlevingskansen zeer beperkt. Professor Anton Berns, oud-directeur van het Antoni van Leeuwenhoek en expert op het gebied van de moleculaire genetica, weigert zich bij hierbij neer te leggen. Dankzij een grote subsidie van KWF heeft Berns de afgelopen zes jaar onderzoek naar betere behandelingsmethoden kunnen doen. Zijn conclusie is dat we steeds beter weten wat nodig is om vooruit te komen. Bron: kwf kankerbestrijding, november 2019

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Het slikken van een lage dosis aspirine kan mogelijk de levensduur verlengen, aldus recent onderzoek bij patienten met niet-kleincellige longkanker, een vorm van kanker die veel overeenkomsten met mesothelioom heeft. Een extract uit bepaalde druivensoorten zou volgens Di Meo de ontwikkeling van mesothelioom kunnen vertragen. Het middel Cediranib heeft in fase 2 onderzoek effect laten zien.

Milieu/Veiligheid nieuws

Indonesie gebruikt nog steeds veel asbest

Indonesie gebruikt nog steeds veel asbest

Indonesie is wereldwijd de een na grootste importeur van asbest. Ca. 10 procent van alle gebouwen in Indonesie bevat wit asbest (chrysotiel asbest), meestal in de vorm van asbestdaken. Gezondheidsdeskundigen waarschuwen voor een epidemie aan asbestgerelateerde ziekten in Zuidoost Azie. Bron: abc.net.au, 7 november 2019

Asbest in de natuur vlakbij Las Vegas

Asbest in de natuur vlakbij Las Vegas

Wetenschappers hebben net ten zuiden van Las Vegas in Clark County, asbest in rotsen aangetroffen. Clark County is een van de snelstgroeiende provincies in de VS. De gevolgen voor de gezondheid zijn nog niet duidelijk. In de Verenigde Staten komt asbest in de natuur op veel meer plaatsen voor (zie plattegrond Bradley Van Gosen, USGS). Bron: eos.org/Megan Sever, 6 november 2019

Nieuwe methode van asbestverwijdering

Nieuwe methode van asbestverwijdering

In Dordrecht wordt binnenkort met behulp van subsidie een nieuwe methode van asbestverwijdering in woningen getest. Met een speciale vloeistof uit een vernevelaar wordt het asbest nat gemaakt. De vloeistof verdeelt zich volgens de uitvinder perfect over het oppervlak, zelfs door microscopisch kleine gaatjes. Als gevolg daarvan kunnen geen asbestdeeltjes gaan dwarrelen en kan het asbest zonder problemen verwijderd worden. Bron: AD.nl, 23 oktober 2019

Politiek nieuws

Kamerbrief verbeteringen asbeststelsel

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken uitvoer verbeteringen functioneren asbeststelsel. Bron: rijksoverheid.nl, 16 december 2019

148.000 pond schadevergoeding voor 200 Britse mesothelioomslachtoffers

200 Britse mesothelioomslachtoffers hebben vorig jaar via de compensatieregeling Diffuse Mesothelioma Compensation Scheme per persoon gemiddeld 148.000 pond schadevergoeding ontvangen. Het gaat om slachtoffers die geen werkgever of verzekeraar meer aansprakelijk kunnen houden voor hun ziekte. Bron: Department for Work & Pensions, 6 november 2019

Stadje Asbestos verandert naam

Stadje Asbestos verandert naam

De Canadese gemeente Asbestos gaat om economische redenen toch op zoek naar een nieuwe naam. In 2006 besloot de gemeenteraad nog de naam te houden ook al zou de asbestmijn gaan sluiten. Het bedrijfsleven ondervindt echter nadelen van de naam, onder andere bij grenscontroles. Bron: trouw.nl, 29 november 2019; foto Ville d’Asbestos

Oproep brancheorganisaties asbestsaneerders aan politiek

Twee brancheorganisaties van asbestsaneerders, VERAS en VVTB, hebben via een position paper een dringende oproep gedaan aan de staatssecretarissen Van Ark (SZW) en Van Veldhoven (IenW) om duidelijkheid van de overheid over de borging van veilig en gezond werken bij de sanering van asbestdaken. Een belangrijke reden is de veranderde risicoperceptie onder werknemers en opdrachtgevers naar aanleiding van recente onderzoeken die de indruk geven dat het allemaal wel meevalt met de risico’s van het saneren van asbestdaken. Bron: sloopaannemers.nl, 4 november 2019

Wereldwijde consensus over productie en gebruik van asbest is nog ver weg

Wereldwijde consensus over productie en gebruik van asbest is nog ver weg

Amerika lanceerde vorig jaar een nieuwe asbestregel, Zuid-Korea heeft een totaalverbod en België likt nog steeds de wonden na een historisch hoog asbestgebruik. Ondertussen gaan Afrika en Azië nog volop aan de slag met het product. Wereldwijde consensus over de productie, het gebruik of het opruimen van asbest is dus nog ver weg. Bron: mo.be, 2 oktober 2019

Vervolgaanpak verwijdering asbestdaken

Er komt een nieuwe aanpak voor het verwijderen van asbestdaken. Het plan bevat onder meer een nieuw fonds met leningen voor mensen die van hun asbestdak af willen. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) op 14 oktober aan de Tweede Kamer. Bron: rijksoverheid.nl, 14 oktober 2019

Kamerbrief TNO rapport over differentiatie asbestrisico s

Staatssecretaris Van Ark biedt de Tweede Kamer een rapport van TNO aan over het hanteren van meer risicogerichte uitgangspunten voor de regelgeving binnen het asbeststelsel, en het borgen van deskundigheid bij complexe werkzaamheden. Bron: rijksoverheid.nl, 7 oktober 2019

== Einde IAS nieuwsbrief ==

www.asbestslachtoffers.nl

powered by Primosite | www.primosite.nl