U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld | Afmelden

online versie | print versie

instituut asbestslachtoffersIAS nieuwsbrief

Redactie

Instituut Asbestslachtoffers

t.a.v. Simone Aarendonk

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

T: (070) 349 97 54

E: secrias@ias.nl

I: www.asbestslachtoffers.nl

september 2019

Woord vooraf

Dit is de 58ste nieuwsbrief van het Instituut Asbestslachtoffers met nieuws op het gebied van asbest en gezondheid dat op de IAS website is geplaatst tussen juli en september 2019. In december ontvangt u het 59ste nummer.

De meest gerede werkgever

Over een heel leven gezien doorlopen mensen vaak een boeiende carrière. Neem de loopbaan van Willem de Groot. Het was rond 1950 dat hij als zeventienjarige jongen zijn loopbaan begon bij een metaalbuizenfabriek, waar hij als bankwerker metalen buizen moest draaien. Daarna werkte hij enkele jaren als assistent machinist op de wilde vaart, in de machinekamer op het motorstoomschip de Aurora. Tijdens de daaropvolgende militaire diensttijd was De Groot naar eigen zeggen ‘zandhaas’ en moest oefeningen doen in de buitenlucht. Er volgden enkele jaren waarin De Groot werkte als pompmachinist bij een petrochemisch bedrijf, waarbij hij pompen bediende voor de bewerking van olie. En uiteindelijk heeft Willem de Groot 35 jaar gewerkt bij een gemeentelijk vervoerbedrijf. Eerst was hij monteur bij onderhoud en reparatie van trams in de remise. Daarna werd hij tijdschrijver en uiteindelijk trambestuurder. Van de wilde vaart tot trambestuurder, dat is een afwisselend arbeidzaam leven.

Eind 2018 werd bij Willem de Groot longvlieskanker geconstateerd. In één klap kwam zijn carrière in een ander daglicht te staan. Van deze kanker is namelijk maar één oorzaak bekend en dat is blootstelling aan asbest. De Groot meldde zich aan bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). In januari 2019 komt een medewerkster van het IAS bij hem thuis voor een persoonlijk interview. Het carrièreverloop wordt opgetekend, met de nadruk op wanneer hij met asbest in contact is geweest.

“Op de Aurora werkten we regelmatig met asbestkoord en pakkingen. De stoomleidingen in de machinekamer waren geïsoleerd, ik weet niet zeker of het met asbest was. Maar we moesten regelmatig de isolatie, waaromheen wit verband was bevestigd, verwijderen om een reparatie te verrichten.” De Groot weet ook stellig wanneer hij níet met asbest in contact heeft gestaan. In de metaalbuizenfabriek heeft hij alleen met metalen buizen gewerkt en tijdens militaire dienst is hij ver gebleven van het onderhoud van voertuigen. Ook bij het petrochemisch bedrijf kan hij zich niet herinneren in de buurt te zijn geweest van plaatsen waar zich asbest bevond of werd verwerkt.

Anders is het bij het werk in de remise van het gemeentelijk vervoerbedrijf. Hij noemt een bepaald type Zwitserse wagon, die van binnen geheel met asbest was geïsoleerd. “Als er een aanrijding was geweest moesten we met onze handen het asbest verwijderen. We moesten dan weer nieuwe asbestisolatie in de wanden aanbrengen. Het asbest deden we eerst in een emmer met water zodat het kneedbaar werd en plaatsten deze vervolgens tegen de wanden.” Ook bij het gewone onderhoud en de reparatie van tramtoestellen was er blootstelling aan asbest: “De grote asbesthoudende remschoenen moesten worden schoongespoten of verwijderd en vervangen worden.”

Na afloop van het huisbezoek dient het IAS vervolgens aan een van de vroegere werkgevers een verzoek te richten over bemiddeling van de schade door de asbestblootstelling. Maar welke werkgever? Naar eigen zeggen is De Groot blootgesteld aan asbest op de grote vaart en bij het gemeentelijk vervoerbedrijf. Het is verder niet ondenkbaar dat er bij de metaalbuizenfabriek en het petrochemisch bedrijf ook enige blootstelling heeft plaatsgevonden, al kan het slachtoffer zich daar niets over herinneren.

Het IAS heeft in een interne procedure vastgelegd hoe bij dit soort kwesties te handelen. Een aantal punten moet worden gewogen, zoals het beroep van werknemer, de duur van de arbeidsovereenkomst en de asbestblootstelling die daar heeft plaatsgevonden, het laatst mogelijke moment van asbestblootstelling, de intensiteit en de frequentie van asbestblootstelling. Op basis daarvan wordt bepaald welke werkgever de ‘meest gerede werkgever’ is. Vervolgens stuurt het IAS aan deze meest gerede werkgever het verzoek om te bemiddelen over de schadevergoeding. Hieruit volgt dat een werkgever die niet meer bestaat niet de meest gerede werkgever kan zijn.

Er vindt soms tijdens een bemiddeling discussie plaats, wanneer een werkgever zich er niet in kan vinden de meest gerede werkgever te zijn. Het IAS zal dan weergeven op basis van welke factoren tot deze keuze is gekomen. Ook is het mogelijk dat een werkgever zelf een beschrijving geeft van feiten en omstandigheden van de asbestblootstelling, die een nieuw licht werpen op de zaak. Dit kan ertoe leiden dat het IAS volgens de procedure een andere werkgever als de meest gerede werkgever beschouwt en met deze werkgever een bemiddeling start.

In het dossier van Willem de Groot was er gelukkig geen discussie over wie de meest gerede werkgever was. De Groot beschikte over een document van het vervoerbedrijf waarin de asbestblootstelling werd erkend. Het normbedrag voor de schadevergoeding werd betaald in juni. In dezelfde maand is De Groot overleden.

Jan Warning, september 2019
Directeur Instituut Asbestslachtoffers

j.warning@ias.nl

N.B. De namen van het asbestslachtoffer en het motorstoomschip zijn gefingeerd.

In dit nummer:

IAS nieuws

 • IAS op bezoek bij Fedris Belgie
 • Christa’s Ride was eerbetoon aan alle asbestslachtoffers
 • Inschrijving Machiel van der Woude Stipendium 2019 geopend

Epidemiologisch nieuws

 • Britse werknemers elektriciteitsvoorziening krijgen vaker mesothelioom
 • Asbestziekten in Duitsland in 2018
 • Mesothelioom in Australie
 • Automonteurs en asbest
 • Is er een relatie tussen asbestblootstelling en prostaatkanker?
 • Geen relatie tussen cosmetisch talk en mesothelioom
 • Bestraling is geen risico voor mesothelioom
 • Asbest in bier
 • Asbest en eierstokkanker
 • Ontwikkeling mesothelioom in Groot Brittannie

Info Asbest en Gezondheid

 • Documentaire over asbest in Canada
 • 20 jaar asbestverbod in het Verenigd Koninkrijk
 • Sneeuwballen van asbest
 • Wat is er gebeurd met de angst voor asbest?
 • Facebookpagina voor asbestslachtoffers

Juridisch nieuws

 • Californie beschermt terminale asbestslachtoffers tijdens rechtszitting
 • Frans oud-marine personeel ontvangt compensatie wegens asbest-angst
 • Franse Raad van State schorst certificeringsplicht voor asbestinventarisatie
 • Schadevergoeding voor huisgenoten
 • Slokdarmkanker en asbest

Medisch nieuws

 • Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen
 • Herman Oldenhof volgt innovatieve kankerbehandeling
 • Overzichtsstudies asbestziekten
 • Honden kunnen mesothelioom ruiken

Milieu/Veiligheid nieuws

 • Australisch Wittenoom trekt nog steeds toeristen
 • Schip met asbest en cocaine onderschept
 • Asbest in VS toegestaan in remmen pakkingen en chemische industrie

Politiek nieuws

 • Zimbabwe hervat export asbest
 • Tata Steel gaat asbestslachtoffers sneller schadevergoeding uitkeren
 • Britse mesothelioomcompensatie
 • Asbestcompensatie in Nieuw Zeeland
 • Vlaanderen betaalt scholen subsidie voor asbestverwijdering
 • Essent ruilt asbestdak boer gratis in voor zonnepanelen

IAS nieuws

IAS op bezoek bij Fedris Belgie

IAS op bezoek bij Fedris Belgie

Woensdag 18 september waren de medewerkers van het IAS op bezoek bij Fedris in Brussel. Fedris is de afkorting van Federaal agentschap voor beroepsrisico's. Het agentschap zorgt voor compensatie van asbestslachtoffers in Belgie. In 2018 heeft het agentschap aan 202 slachtoffers een vergoeding toegekend. Bron: IAS, september 2019

Christa’s Ride was eerbetoon aan alle asbestslachtoffers

Christa’s Ride was eerbetoon aan alle asbestslachtoffers

Vanaf de ijs- en skeelerbaan Weteringpark in Leiderdorp is voor de tiende en laatste keer Christa’s Ride verreden. Paco Busteros heeft de toertocht een decennium lang georganiseerd ter nagedachtenis aan zijn vrouw Christa. Met het evenement is jaarlijks geld ingezameld voor onderzoek naar asbestkanker.

Foto: Rob van der Heijden (rechts) van het IAS ontvangt de cheque met het in 2018 ingezamelde bedrag uit handen van Paco Busteros.

Christa’s Ride is het bewijs dat uit een ontstellend treurig verlies ook iets heel moois kan ontstaan. Kort voordat Christa Mensert-Busteros aan mesothelioom overleed, vroeg zij aan haar man Paco Busteros om geen geld uit te geven aan bloemen bij haar uitvaart. Hiervoor in de plaats wilde zij een donatie doen aan het IAS. Dat inspireerde Busteros tot een jaarlijks terugkerend evenement om de herinnering aan zijn vrouw levend te houden. Het werd de Christa Mensert Memorial Ride, door de deelnemers liefkozend omgedoopt tot Christa’s Ride. De tocht van 25 of 75 kilometer gaat dwars door het Groene Hart; een garantie voor rust, ruimte en natuur. 

“Prachtig initiatief”

Voor de laatste Christa’s Ride op zondag 8 september is speciaal een appèl gedaan op alle oud-deelnemers. Bob Smolders en Dorothea van Dijk doen al voor de vijfde keer mee. “Christa’s Ride is een prachtig initiatief”, zegt Smolders. “We komen voor het fietsen, dat zeg ik heel eerlijk. Maar het is ook mooi dat er een goed doel mee is gediend.” Van Dijk vindt de tocht net even anders dan alle andere. “Er zijn onderweg geen stoplichten, dat is heel bijzonder. En de sfeer is altijd heel ontspannen.”

Als de twee zich net als de rest van de deelnemers met een paar rondjes hebben warm gefietst, geeft Laila Driessen, de burgemeester van Leiderdorp, het startschot voor de lange tocht. Pakweg honderdvijftig stoere mannen en vrouwen zoeven op hun racefietsen langs een zwaaiende Busteros. Uit het peloton klinkt meer dan eens ‘bedankt Paco!’ en ‘tot ziens Paco!’. Even later begint de korte tocht. Hier vooral gewone fietsen en sporadisch een ligfiets. Ook uit deze groep wordt enthousiast geroepen en gezwaaid.

Busteros heeft in de afgelopen tien jaar veel vrienden gemaakt. Hij stopt met het evenement omdat hij meer tijd aan zijn gezin en zijn werk wil besteden. Daarmee eindigt Christa’s Ride op een hoogtepunt. “We zijn begonnen op een bescheiden plek hier even verderop, samen met een paar vrienden en collega’s. Vanaf die tijd is de tocht uitgegroeid tot een volwassen evenement. Het aantal deelnemers is elk jaar gegroeid. Hierdoor hebben we een steeds grotere cheque aan het IAS kunnen overhandigen. Daar ben ik ontzettend trots op.”

Als alle deelnemers vertrokken zijn en voor de kleintjes de Dikkebandenrace begint, uit Christa’s vader John Mensert zijn waardering voor zijn ex-schoonzoon. “Het is begrijpelijk dat het ophoudt. Het is toch een hele organisatie. Maar ik vind het een mooie prestatie van Paco.” John en zijn vrouw Riek deden vier keer aan de tocht mee. Maar gelet op de hoge leeftijd die zij inmiddels hebben bereikt, gaat dat niet meer. Onlangs vierden zij hun zestigjarig huwelijksfeest. “Daar hebben we nog eens 380 euro ingezameld. Op het eind van de avond hebben wij zelf nog een flink bedrag in de pot gedaan.”

Onderzoek

Het ingezamelde geld zal worden opgeteld bij de opbrengst van vandaag. Mensert verwacht meer dan 2800 euro, het bedrag dat vorig jaar is ingezameld en vlak voor de start symbolisch is overhandigd aan IAS-bestuursvoorzitter Rob van der Heijden. Net als in de andere jaren zal het geld worden gebruikt voor onderzoek naar asbestkanker door het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam.

Bij Van der Heijden overheerst vooral dankbaarheid. Volgens hem is het evenement een passend eerbetoon aan alle asbestslachtoffers. “Het is jammer dat het de laatste keer is, we zullen het gaan missen. Het zou ook jammer zijn als er niets voor in de plaats komt. Want het is belangrijk dat er activiteiten blijven plaatsvinden die het werk van onderzoekers en poliklinische behandelingen mogelijk maken.”

Kijkend naar de enthousiast fietsende kinderen, zegt Van der Heijden: “Je hoopt dat als zij groot zijn, de asbestziekten mesothelioom en asbestose onder controle zijn. Jaarlijks melden zich nog altijd vijf- tot zeshonderd mensen bij het IAS. We hebben nog geen enkele indicatie dat het snel minder wordt. We zullen dus de komende jaren maximaal blijven bijdragen aan het verlichten van het leed.”

Regeling TNS

Het noodlot dat Christa Mensert-Busteros trof, geeft aan dat niet alleen mensen ziek worden die beroepsmatig met asbest in aanraking zijn geweest. Christa was peuterleidster. Na een aantal ziekenhuisbezoeken in 2006 vanwege een ingeklapte long werd bij haar de ziekte longvlieskanker (mesothelioom) geconstateerd. Na bemiddeling door het IAS kreeg zij op grond van de Regeling TNS een tegemoetkoming. Deze regeling is er voor niet-loondienstgerelateerde slachtoffers. Mensert-Busteros gebruikte het geld voor een alternatieve behandeling in Duitsland, die niet door haar zorgverzekeraar werd vergoed.

Zonder de tegemoetkoming was die behandeling er volgens Busteros nooit gekomen. “Als we niet de hulp van het IAS hadden gekregen, was het heel moeilijk geweest om de behandeling te betalen. Bij de diagnose kreeg Christa een levensverwachting van zes maanden. Maar ze heeft nog drie jaar geleefd, met een bijzonder goede kwaliteit. Daar ben ik heel dankbaar voor. Het IAS is altijd vriendelijk en behulpzaam geweest. Die aandacht is precies wat asbestslachtoffers nodig hebben, ook voor hun partner. Pas dan hebben ze echt steun aan je.”

Instituut Asbestslachtoffers, september 2019

Foto: Bob Smolders en Dorothea van Dijk doen al voor de vijfde keer aan Christa’s Ride mee

Inschrijving Machiel van der Woude Stipendium 2019 geopend

Inschrijving Machiel van der Woude Stipendium 2019 geopend

De inschrijving voor het Machiel van der Woude Stipendium 2019 is geopend. Voor onderzoek naar asbest geïnduceerde aandoeningen of naar de positie van asbestslachtoffers heeft het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) een stipendium van 15.000 euro beschikbaar gesteld. Lees hier hoe u mee kunt dingen naar het stipendium. Bron: IAS, september 2019

Epidemiologisch nieuws

Britse werknemers elektriciteitsvoorziening krijgen vaker mesothelioom

Britse werknemers elektriciteitsvoorziening krijgen vaker mesothelioom

Britse werknemers uit de elektriciteitsvoorziening hebben meer kans op het ontwikkelen van mesothelioom en huidkanker dan de algemene bevolking, aldus een langdurige studie naar het voorkomen van kanker in deze beroepsgroep. Bron: Sorahan, TM (2019)

Asbestziekten in Duitsland in 2018

Asbestziekten in Duitsland in 2018

De Duitse Sociale Beroepsgerelateerde Wettelijke Ongevallenverzekering (DGUV) meldt dat in 2018 2435 Duitsers door een beroepsziekte zijn overleden. Asbest is de belangrijkste oorzaak met 775 sterfgevallen door mesothelioom, 592 door asbestgerelateerde long-, strottenhoofd- of eierstokkanker en 182 mensen door asbestose. Bron: DGUV, september 2019

Mesothelioom in Australie

In 2018 zijn in Australie 699 mensen aan mesothelioom overleden. De incidentie is het hoogst in West Australie, 4,4 mensen per 100.000 inwoners. Het gaat in het algemeen over mannen van ca. 75 jaar die na diagnose nog gemiddeld 11 maanden leefden. Bron: Australische regering, augustus 2018

Automonteurs en asbest

Automonteurs en asbest

Volgens recent onderzoek van de krant Seattle Post loopt 1 op de 10 Amerikaanse automonteurs een hoger dan gemiddeld risicio op een asbestziekte. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat/ autoworldnews.com, juli 2019

Is er een relatie tussen asbestblootstelling en prostaatkanker?

Er lijkt een relatie te zijn tussen blootstelling aan asbest en het risico op prostaatkanker. Dat geldt met name als het gaat om blootstelling aan blauw (crocidoliet) asbest en werknemers uit de asbestcementindustrie. Aldus Peng na een vergelijking van 17 verschillende cohortonderzoeken. Bron: Peng, R. e.a. (2019)

Geen relatie tussen cosmetisch talk en mesothelioom

Geen relatie tussen cosmetisch talk en mesothelioom

Garsh vond geen bewijs voor de stelling dat blootstelling aan cosmetisch talk een risico is voor het krijgen van mesothelioom. Bron: Marsh, G.M. e.a. (2019)

Bestraling is geen risico voor mesothelioom

Bestraling is geen risico voor mesothelioom

Bestraling alleen verhoogt het risico op mesothelioom niet. Dat meldt Mumma die verschillende beroepsgroepen onderzocht die met bestraling in aanraking komen. Bron: Mumma, MT e.a. (2019

Asbest in bier

Asbest in bier

Asbestinname via bier dat vóór 1980 werd gedronken zou volgens Brits onderzoek een mogelijke oorzaak van slokdarmkanker kunnen zijn. Bron: Fitgerald, RC (2019)

Asbest en eierstokkanker

Amerikaans onderzoek laat zien dat de incidentie van eierstokkanker positief gecorreleerd is met de incidentie van mesothelioom. Dit kan wijzen op een rol van asbestblootstelling. Bron: Henley, SJ (2019)

Ontwikkeling mesothelioom in Groot Brittannie

In 2017 overleden 2523 Britten ten gevolge van mesothelioom. De laatste jaren is dit aantal stabiel. Het aantal mensen boven de 70 dat door mesothelioom overlijdt neemt toe. Mannen die in de bouw hebben gewerkt lopen het hoogste risico. Naar schatting zullen tot ca. 2020 elk jaar ca. 2500 Britten door mesothelioom overlijden. Daarna wordt een afname verwacht. Bron: Health and Safety Executive, juli 2019

Info Asbest en Gezondheid

Documentaire over asbest in Canada

Documentaire over asbest in Canada

De documentaire Town of widows gaat over de gevolgen van asbestblootstelling bij de General Electric fabriek in Peterborough, Ontario. Hier werd sinds 1971 dagelijks meer dan 225 kilo asbest gebruikt. Inmiddels zijn ca 675 beroepsziekteclaims van werknemers van deze fabriek behandeld, waarvan er 293 zijn erkend. Sinds 2002 werd General Electric in de Verenigde Staten geconfronteerd met meer dan 400.000 asbestgerelateerde claims. Bron: CBS Canada, augustus 2019

20 jaar asbestverbod in het Verenigd Koninkrijk

20 jaar asbestverbod in het Verenigd Koninkrijk

De British Asbestos Newsletter kijkt terug op de ontwikkelingen op het gebied van asbest en gezondheid in het Verenigd Koninkijk nadat in 1999 een verbod op asbest van kracht werd, zes jaar later dan in Nederland. Britisch Asbestos Newsletter, nr 109, lente-zomer 2019

Sneeuwballen van asbest

Sneeuwballen van asbest

De jongens bekogelden elkaar met sneeuwballen van asbest. Dat zegt Emiliano Ruiz die als medewerker technische dienst in de scheepsbouw met asbest in aanraking kwam. Bron: nrc.nl, 29 augustus 2019 ; Foto Khalid Amakran

Wat is er gebeurd met de angst voor asbest?

Wat is er gebeurd met de angst voor asbest?

Het Friesch Dagblad gaat in op de gevolgen van het niet doorgaan van het verbod op asbestdaken. Asbest was een thema waarover mensen zich veel zorgen maakten, maar waar je nu weinig van hoort. Bron: frieschdagblad.nl, 29 juli 2019

Facebookpagina voor asbestslachtoffers

Facebookpagina voor asbestslachtoffers

Op de Facebookpagina Asbestverhalen vind je informatie over asbest en kun je terecht met vragen over de ziekte. Maar het persoonlijke en emotionele aspect is minstens zo belangrijk, aldus medebeheerster Gonda Martens. Mensen kunnen er ervaringen uitwisselen en hun ei kwijt. Bron: Nieuwsbrief AVN, augustus 2019

Juridisch nieuws

Californie beschermt terminale asbestslachtoffers tijdens rechtszitting

Nieuwe wetgeving in de Amerikaanse staat Californie zorgt ervoor dat terminale asbestslachtoffers niet te zwaar belast kunnen worden tijdens een rechtszitting. Er komt een limiet aan het aantal uren dat de slachtoffers ondervraagd kunnen worden. Bron: targeted news service, 30 augustus 2019

Frans oud-marine personeel ontvangt compensatie wegens asbest-angst

De Franse staat moet aan 45 oud-werknemers van de marine vergoedingen van 3000 tot 10000 euro betalen wegens blootstelling aan asbest tussen 1950 en 2000. Grond voor de vergoeding is asbest-angst. Bron: International Asbestos Secretariaat, 28 augustus 2019

Franse Raad van State schorst certificeringsplicht voor asbestinventarisatie

Franse Raad van State schorst certificeringsplicht voor asbestinventarisatie

Een uitspraak van de Franse Raad van State schorst de verplichting om voorafgaande aan werkzaamheden een asbestinventarisatie door een gecertificeerd bureau te laten doen. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat/actu-environnement.com, 9 september 2019

Schadevergoeding voor huisgenoten

De Hoge Raad van Nieuw Zeeland heeft bepaald dat mensen met mesothelioom door secundaire asbestblootstelling, bijvoorbeeld als huisgenoot, ook in aanmerking moeten komen voor schadevergoeding. Het gaat in Nieuw Zeeland om ca. 10 mensen per jaar. Bron: newsroom.co, juli 2019

Slokdarmkanker en asbest

De Spaanse producent van bouwmaterialen Uralita moet van het Hooggerechtshof van Catalonië € 330.000 schadevergoeding betalen aan het gezin van een werknemer die overleed aan slokdarmkanker als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan asbest. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 24 juli 2019

Medisch nieuws

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Het middel JH-RE-06 kan volgens Wojtaszek misschien de werking van een chemokuur met cisplatine verbeteren. In de Verenigde Staten is een omvangrijke studie (fase 3) gestart naar de werking van TR002, een nieuw gentherapie medicijn. Ondanks recent onderzoek wordt mesothelioompatiënten afgeraden mee te doen aan het Keto dieet, dat gebaseerd is op weinig suiker en koolhydraten en veel vet. Er zijn geen gegevens over effecten van het keto-dieet bij mesothelioom. Het gewichtsverlies en de voedings-onevenwichtigheden die het kan veroorzaken, zijn misschien gevaarlijk zijn voor mesothelioompatiënten.

Herman Oldenhof volgt innovatieve kankerbehandeling

Herman Oldenhof volgt innovatieve kankerbehandeling

Herman Oldenhof kreeg de mogelijkheid om mee te doen aan een experimentele behandeling voor mesothelioom van het Erasmus MC. Bron: nrc.nl, 17 september 2019; foto Marieke Duijsters; IAS Nieuws, 10 juni 2015; artikel in EOS wetenschap

Overzichtsstudies asbestziekten

Carbone, Lo Russo en Ospina belichten genetische aspecten van de ontwikkeling van asbestziekten, met name mesothelioom. Volgens Carbone heeft ca. 12 procent van de mesothelioompatiënten een bepaalde mutatie in de genen die mesothelioom kan veroorzaken. IAS, september 2019

Honden kunnen mesothelioom ruiken

Honden kunnen mesothelioom ruiken

Speciaal getrainde beagles kunnen misschien ook mesothelioom via de geur herkennen. Bij longkanker hebben ze dat al bewezen. Bron: asbestos.com, juli 19; Junqueira, H. (2019)

Milieu/Veiligheid nieuws

Australisch Wittenoom trekt nog steeds toeristen

Australisch Wittenoom trekt nog steeds toeristen

Ondanks officiële waarschuwingen blijven toeristen het voormalige Australische asbestmijnplaatsje Wittenoom bezoeken. Vanwege de hoge asbestconcentraties zijn de bewoners van Wittenoom geëvacueerd en zijn rondom borden geplaatst om mensen te waarschuwen het gebied te vermijden. Bron: New Zealand Herald, 10 juli 2019; IAS Nieuws, 14 september 2016

Schip met asbest en cocaine onderschept

Schip met asbest en cocaine onderschept

Een schip dat uit het Braziliaanse Santos richting Europa met een lading chrysotiel asbest was vertrokken bleek daarnaast ook 700 kilo cocaïne te bevatten. Met hulp van Interpol werd het schip bij Zuid Afrika onderschept en de bende Braziliaanse smokkelaars opgerold. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 2 september 2019

Asbest in VS toegestaan in remmen pakkingen en chemische industrie

Een nieuwe regel van de regering Trump staat toe dat asbest in de Verenigde Staten in remmen, pakkingen en bepaalde toepassingen in de chemische industrie gebruikt blijft worden. Landrigan waarschuwt voor nieuwe blootstellingsrisicoos. Bron: Landrigan, PJ (2019)

Politiek nieuws

Zimbabwe hervat export asbest

Zimbabwe hervat export asbest

Het bedrijf - Shabanie Mashaba Mines (SMM) - dat de Mashaba-chrysotielmijn van Zimbabwe exploiteert, heeft plannen aangekondigd om voor het eerst in tien jaar ruwe asbestvezels te exporteren. Het gaat om vezels die geproduceerd worden uit het stortafval van 143 miljoen ton, dat werd verzameld tijdens de 100 jaar dat het bedrijf opereerde, van 1907 tot 2007. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat/The Sunday Mail, 25 augustus 2019

Tata Steel gaat asbestslachtoffers sneller schadevergoeding uitkeren

Tata Steel gaat asbestslachtoffers sneller schadevergoeding uitkeren

Staalfabrikant Tata Steel buigt voor de asbestslachtoffers die bij het bedrijf gewerkt hebben. Voormalige werknemers of nabestaanden hoeven geen langdurige procedures meer te volgen om een schadevergoeding te krijgen. Ook gaat het bedrijf recent afgewezen zaken opnieuw bekijken. Bron: volkskrant.nl, 13 september 2019. Foto: Esther Lüschen, dochter van asbestslachtoffer Willem Gerritsen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Britse mesothelioomcompensatie

Sinds 2014 kunnen Britse mesothelioompatienten die geen werkgever aansprakelijk kunnen houden toch in aanmerking komen voor een schadevergoeding via het Diffuse Mesothelioma Payment Scheme. Deze regeling wordt door de Britse verzekeraars gefinancierd. Van april 2018 tot en met maart 2019 heeft het Fonds 370 aanvragen ontvangen; exclusief lopende aanvragen was 79% van de ontvangen aanvragen succesvol; 92% van de aanvragers was man - 68% van de succesvolle aanvragers (68 procent) was tussen de 65 en 79 jaar oud. Het fonds heeft tot op heden totaal 172,6 miljoen pond aan schadevergoeding uitbetaald. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat/Diffuse Mesothelioma Scheme, september 2019

Asbestcompensatie in Nieuw Zeeland

Het Accident Compensation Corporation in Nieuw-Zeeland meldt dat tussen juli 2014 en 2019 1076 mesothelioom- en asbestgerelateerde claims zijn ingediend, gemiddeld 215 per jaar. Dit zijn claims die niet door werkgevers zijn erkend. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 24 juli 2019

Vlaanderen betaalt scholen subsidie voor asbestverwijdering

Vlaanderen betaalt scholen subsidie voor asbestverwijdering

Al meer dan duizend Vlaamse scholen hebben een aanvraag voor subsidie ingediend voor de verwijdering van asbest uit schoolgebouwen. Sinds juli vorig jaar kan elke school in Vlaanderen een beroep doen op subsidies van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voor een veilige en versnelde verwijdering van asbest. Bron: Het Laatste Nieuws, augustus 2019

Essent ruilt asbestdak boer gratis in voor zonnepanelen

Essent ruilt asbestdak boer gratis in voor zonnepanelen

Energieproducent Essent haalt asbestdaken van boerenschuren. Gratis en voor niks. In ruil daarvoor legt het energiebedrijf zonnepanelen erop. Bron: Volkskrant.nl, juli 2019

== Einde IAS nieuwsbrief ==

www.asbestslachtoffers.nl

powered by Primosite | www.primosite.nl