U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld | Afmelden

online versie | print versie

instituut asbestslachtoffers
Redactie
Instituut Asbestslachtoffers
t.a.v. Simone Aarendonk
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T (070) 349 97 54

www.asbestslachtoffers.nl

Woord vooraf

Dit is de 55ste nieuwsbrief van het Instituut Asbestslachtoffers met een selectie uit het nieuws dat op de IAS website is geplaatst tussen oktober 2018 en januari 2019. In april ontvangt u het 56ste nummer.

Er wordt weer gesproken over de redelijkheid en billijkheid bij het beroep op verjaring

Veel asbestslachtoffers die de schade willen verhalen worden geconfronteerd met verjaring. Onlangs is de eerste zitting geweest van een panel van deskundigen. Dit panel velt snel een oordeel of in de betreffende zaak een beroep op verjaring standhoudt.

Lees verder »

IAS nieuws

Deskundigenpanel verjaring van start

Deskundigenpanel verjaring van start

Op dinsdag 22 januari is het deskundigenpanel verjaring van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) voor het eerst bijeengekomen. Het panel oordeelt over de juistheid van een beroep op verjaring bij aansprakelijkheid voor een asbestziekte. Lees verder in het IAS persbericht.

Stipendium voor onderzoek naar asbestose

Stipendium voor onderzoek naar asbestose

Een voorstel voor onderzoek naar de epidemiologie van asbestose heeft dit jaar het Machiel van der Woude stipendium ontvangen. Het voorstel is afkomstig van het Antoni van Leeuwhoekziekenhuis. De onderzoekster hoopt dat het onderzoek gaat leiden tot een voorspelling van het aantal nieuwe gevallen van asbestose in Nederland.

Lees verder »

Epidemiologisch nieuws

Mesothelioom in Canadese olie-industrie

De ziekte mesothelioom komt relatief vaker dan gemiddeld voor bij arbeiders in de Canadese olie-industrie. Dit concludeert Schnatter na onderzoek van gegevens van meer dan 25.000 arbeiders uit deze sector. Bron: Schnatter, R e.a. (2018)

Mesothelioom hotspots in West Europa

Belgische onderzoekers constateerden dat de ziekte mesothelioom tussen 2000 en 2015 in 8 westeuropese landen vooral in de omgeving van scheepswerven en asbestcementfabrieken voorkwam. Bron: Nuyts, V. ea. (2018)

Ontwikkeling mesothelioom in Groot Brittannie

In 2016 overleden 2595 Britten ten gevolge van mesothelioom, ongeveer evenveel als jaarlijks gedurende de afgelopen 4 jaar. Het gaat om 2197 mannen en 398 vrouwen. Het aantal mensen boven de 70 dat door mesothelioom overlijdt neemt toe. Mannen die in de bouw hebben gewerkt lopen het hoogste risico. Naar schatting zullen tot ca. 2020 elk jaar ca. 2500 Britten door mesothelioom overlijden. Daarna wordt een afname verwacht. Bron: Health and Safety Executive, oktober 2018

Verschil in overleving tussen mannen en vrouwen

Australisch en Amerikaans onderzoek laten zien dat vrouwen met mesothelioom na diagnose langer leven dan mannen. De IAS Monitor laat de Nederlandse gegevens zien die geen duidelijk verschil aangeven. Bron: Afshar, N. ea. (2018); Amin, W. e.a. (2018);  IAS Monitor

Hoe gevaarlijk is lage asbestblootstelling

Volgens een artikel op Forbes.com passen de resultaten van het onderzoek van Glynn e.a. niet bij de stelling dat blootstelling aan zeer lage hoeveelheden asbest mesothelioom kan veroorzaken. Deze stelling wordt in Amerika naar voren gebracht in rechtszaken over de risico’s van asbesthoudend talkpoeder. Bron: Forbes.com, 4 december 2018, Glynn, ME e.a. (2018)

Mesothelioom in Australie

In 2017 heeft het Australisch Mesothelioom Register 710 mensen met mesothelioom geregistreerd: 592 mannen en 118 vrouwen. Het aantal per 100.000 inwoners was in 2017 4.8 bij mannen en 0.9 bij vrouwen. In Nederland was dat in 2016 3.9 bij mannen en 0.6 bij vrouwen. Bron: Australian Institute of Health and Welfare; IAS Monitor, november 2018

Info Asbest en Gezondheid

Documentaire over mesothelioom en asbestblootstelling in de Verenigde Staten

Documentaire over mesothelioom en asbestblootstelling in de Verenigde Staten

Twee neven zijn geschokt door het overlijden van hun oma aan mesothelioom. Nieuwsgierig geworden maken ze een fietstocht door de Verenigde Staten op zoek naar andere slachtoffers van deze ziekte. De documentaire Dirty Laundry is het resultaat van hun tocht. Bron: asbestos.com, 19 december 2018.

Discussie over beeld asbestdelver

Discussie over beeld asbestdelver

In het verleden heeft het beeld De Asbestdelver lange tijd gestaan bij de voormalige asbestfabriek Asbestona in Harderwijk. Nu is het kunstwerk niet meer te zien. De gemeente Harderwijk acht herplaatsing niet wenselijk, vanwege de negatieve associaties met het asbestverleden. Anderen zijn het hier niet mee eens. De plaatselijke D66 meent dat de dubbele geschiedenis rondom Asbestona niet moet worden verborgen, maar juist de volle aandacht verdient in het Waterfront van Harderwijk. Bron: De Stentor, 22 december 2018De Stentor, 19 december 2018Harderwijker Courant, 19 december 2018, foto J. Jansen

Asbest in magnesium omzetten

Asbest in magnesium omzetten

In Canada is een plan gepresenteerd om resten uit de voormalige asbestmijnen in magnesium om te zetten. Bij dit proces zouden de asbestvezels vernietigd worden. Gezondheidsautoriteiten waarschuwen om voorzichtig te zijn. In het verleden hebben soortgelijke plannen tot rampen geleid. Bron: montrealgazette.com, 2 januari 2019

Kennis en ongerustheid over asbest is afgenomen

De kennis van en ongerustheid over asbest is de afgelopen twee jaar afgenomen. In vergelijking met 2016 weten nu minder mensen dat asbestvezels gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dit blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau GfK, in opdracht van consumentenorganisatie Milieu Centraal. Bron: nos.nl, 24 november 2018

Juridisch nieuws

Aansprakelijkheid agrariërs voor letselschade door asbest gedekt

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in 2018 een uitspraak gedaan die van groot belang kan zijn voor alle agrariërs die een zogenaamde ToplandLandbouwpolis bij Achmea hebben gesloten en in de periode tot de contractvervaldatum van de polis op enigerlei wijze in het kader van hun bedrijfsvoering te maken hebben gehad met asbestrisico's. Wanneer een agrariër met voornoemde polis door een slachtoffer aansprakelijk wordt gesteld voor letselschade die voortvloeit uit een blootstelling aan asbest die heeft plaatsgevonden tijdens de looptijd van de oude polis, maar de hiertoe strekkende schadeclaim eerst wordt ingediend ná afloop van die oude polis, dan moet de verzekeraar nog steeds dekking verlenen. Bron: Barneveldsekrant.nl, 22 januari 2019

3 miljoen euro boete wegens illegale sloop asbestschip

Een rederij moet de Nederlandse staat bijna drie miljoen euro betalen vanwege het illegaal overbrengen van een schip naar India om het daar te laten slopen. Dat heeft het OM bekendgemaakt. Het dumpen van gevaarlijk afval buiten de EU is verboden. Schepen die gesloopt worden, worden beschouwd als gevaarlijk afval omdat deze vaak smeerolie en asbest bevatten. De Rotterdamse rederij heeft aangegeven de boete te betalen. Bron: nrc, 18 januari 2019

Medisch nieuws

Nederlands onderzoek naar mesothelioom

Nederlands onderzoek naar mesothelioom

Het Algemeen Dagblad publiceerde op 25 januari jl een bericht over een studie in het Erasmus Mc naar een nieuwe behandeling voor mensen met mesothelioom van het buikvlies. Bob Belderbos, arts onderzoeker geeft in de Nieuwsbrief van de Asbestslachtoffervereniging Nederland een toelichting op deze studie. Bron: AD, asbestslachtoffer.nl, januari 2019

Overzichtsstudies mesothelioom

Volgens Magouliotis heeft longbesparende chirurgie bij mesothelioom de voorkeur boven een operatie (EPP) waarin een long wordt verwijderd. Cramer voorspelt dat bestraling in de toekomst een belangrijker rol zal krijgen bij de behandeling van mesothelioom. Mensen met het zeldzame mesothelioom van het hartzakje (pericardiaal) hebben de meeste baat bij chemotherapie, aldus McGehee. Adem-analyse kan mogelijk in de toekomst een hulpmiddel worden bij de diagnose of screening van mesothelioom, aldus Brusselmans.

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Volgens Mense kan het toedienen van chemo via een infuus mogelijk korter duren zonder dat het effect daardoor kleiner wordt. BDNF, een proteïne die in de hersenen voorkomt kan volgens Smeele misschien helpen bij het vaststellen van de beste  behandeling van een patient. Volgens Kim kan opereren in een vroeg stadium misschien helpen bij mensen met het zeldzame mesothelioom van het sarcomatoide of bifasische type. Mesothelioompatienten die na de standaardbehandelingen weer verslechteren, hebben volgens Hassan mogelijk nog baat bij het immuunterapiemiddel Avelumab.

Milieu/Veiligheid nieuws

Asbest in babypoeder

Asbest in babypoeder

Volgens persbureau Reuters wist de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson al bijna veertig jaar lang dat haar talkpoeder – bestemd voor baby’s – sporen van asbest bevatte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet geen reden om een onderzoek in te stellen naar babypoeder in Nederland. Bron: trouw, 19 december 2018; nu.nl, 21 december 2018;

Gezondheidsrisico’s door blootstelling aan asbest-straalgrit zeer klein

Het risico dat werknemers en omwonenden hebben gelopen door het gebruik van met asbest verontreinigd straalgrit, is zeer klein. Dit blijkt uit onderzoek van TNO en RIVM dat op 6 november aan de Tweede Kamer is gestuurd. Bron: rijksoverheid.nl, 6 november 2018

Amerikaanse asbest import in augustus sterk gestegen

De import van ruwe chrysotiel asbest is in de maand augustus in de Verenigde Staten sterk gestegen. Belangenorganisaties wijten deze toename aan maatregelen die de regering Trump kort geleden heeft geimplementeerd. Bron: asbestos.com, 24 oktober 2018

Politiek nieuws

Regering wil Internationale Asbestconferentie over best practices in 2020

De Nederlandse regering wil in 2020 een asbestconferentie organiseren of eraan bijdragen, bijvoorbeeld met Duitsland, België en Polen. Doel van de conferentie is het uitwisselen van best practices op het gebied van veilige en efficiënte verwijdering, opslag en innovatieve verwerking van asbesthoudende materialen. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven (I en W) in een brief aan de Tweede Kamer inzake het Nederlandse National Portfolio for Action on Environment and Health. Bron: rijksoverheid.nl, 25 januari 2019

1054 Japanse asbestslachtoffers in 2017

Het Japanse Ministerie van Volksgezondheid meldt dat er in 2017 1054 mensen van 879 bedrijven slachtoffer van een asbestgerelateerde ziekte waren, en in aanmerking kwamen voor compensatie of schadevergoeding. Bron: mainichi.jp 20 december 2018

Kosten asbestsanering te hoog voor eigenaren

Het vervangen van een asbestdak wordt duurder, terwijl de subsidiepot leeg is. En die wordt niet meer aangevuld, zei staatssecretaris Van Veldhoven enkele maanden geleden. Woningeigenaren eisen toch steun. Om de vaart erin te houden, werkt de staatssecretaris aan een fonds om saneringen te stimuleren. Dit moet in 2019 operationeel worden, aldus haar brief aan de Tweede Kamer. Bron: Trouw, Nu.nl, 17 november 2018; Npo radio 1 Nieuwsweekend, 24 november 2018; rijksoverheid.nl, 18 januari 2019

Stichting blij met aangenomen motie voor OPS-slachtoffers

De Stichting OPS is heel blij dat er uitzicht is op een regeling voor slachtoffers met de ziekte OPS. Op donderdag 20 december nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aan, die was ingediend door VVD-kamerlid Aartsen. In de motie vraagt de Kamer aan de regering om een eenmalige coulanceregeling voor de vastgestelde groep OPS-slachtoffers mogelijk te maken. Janke van Midlum, directeur van de Stichting OPS, is hier heel blij mee: 'Voor veel slachtoffers is dit een grote vorm van erkenning. Bron: De Tweede Kamer, 20 december 2018; OPS fonds, 21 december 2018

Energiebedrijf betaalt vervanging asbestdaken door zonnepanelen

Energiebedrijf betaalt vervanging asbestdaken door zonnepanelen

Asbestdaken maken de komende jaren plaats voor groene energiecentrales. Tenminste, als het aan energiebedrijf Essent ligt. Dat wil asbestdaken, vooral bij boerenbedrijven, verwijderen en vervangen door een dak vol zonnepanelen. De kosten daarvan zijn voor het energiebedrijf dat in ruil daarvoor de groene stroom gaat verkopen. Bron: nos.nl 13 december 2018

Nieuw certificatieschema voor asbest inventariseren en verwijderen

Nieuw certificatieschema voor asbest inventariseren en verwijderen

Op 6 december is het eerste schema voor Asbest procescertificatie gepubliceerd dat door de Raad voor Accreditatie (RvA) geschikt is bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd. Het nieuwe schema voor bedrijven die asbest inventariseren en verwijderen is opgesteld door de Stichting Ascert. In de Arbeidsomstandighedenregeling is bepaald dat deze bedrijven dienen te beschikken over een certificaat op basis van dit nieuwe certificatieschema. Bron: arboportaal.nl, 11 december 2018

Stand van zaken wetgeving asbest

Advocaat en asbestdeskundige Jelle Bekker geeft een overzicht van de  asbestwetgeving die op dit moment in behandeling is. Bron: asbestmagazine.nl, 2 december 2018

Asbestdaken vrijgesteld van afvalstoffenheffing

Gesaneerde asbestdaken zijn sinds 16 november vrijgesteld van de afvalstoffenheffing. Een wetswijziging daartoe is donderdag aangenomen door de Tweede Kamer bij een stemming over fiscale vergroeningsmaatregelen. Bron: nieuweoogst.nu, 16 november 2018

www.asbestslachtoffers.nl

powered by Primosite