U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld | Afmelden

online versie | print versie

instituut asbestslachtoffers
Redactie
Instituut Asbestslachtoffers
t.a.v. Simone Aarendonk
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T (070) 349 97 54

www.asbestslachtoffers.nl

Woord vooraf

Dit is de 57ste nieuwsbrief van het Instituut Asbestslachtoffers met nieuws op het gebied van asbest en gezondheid dat op de IAS website is geplaatst tussen april en juli 2019. In oktober ontvangt u het 58ste nummer.

Geen geduld voor asbestslachtoffers

'Komt tijd komt raad'. 'Papier is geduldig'. Onze taal kent tal van uitdrukkingen om ergens ‘de tijd voor te nemen’, en niet overhaast te werk te gaan. Inderdaad, in deze jachtige tijd is het goed om een zekere rust te betrachten en niet de stopwatch het tempo te laten bepalen. Immers, morgen is er weer een dag.
Maar er zijn uitzonderingen op deze regel. Er zijn mensen voor wie het allerminst vanzelfsprekend is dat er morgen nog een dag komt. Tot deze groep behoren de asbestslachtoffers. Door een terminale ziekte beschikken zij over een beperkte tijdshorizon.

Lees verder »

IAS nieuws

Jaarverslag IAS 2018 meldt 675 aanvragen voor schadevergoeding

In 2018 ontving het IAS 675 verzoeken om als bemiddelaar op te treden bij het verkrijgen van een schadevergoeding. Dit is het hoogste aantal nieuwe gevallen sinds 2014, toen de schadevergoedingsregeling behalve voor slachtoffers met mesothelioom ook voor patiënten met asbestose van kracht werd. Van dit aantal kwamen er uiteindelijk 287 in aanmerking voor bemiddeling met een nog bestaande werkgever of diens verzekeraar. In 156 gevallen resulteerde dit in een volledige schadevergoeding. En 539 slachtoffers ontvingen een tegemoetkoming van de overheid. Deze en andere informatie staan in het jaarverslag van het IAS, dat deze week is verschenen. U kunt het jaarverslag 2018 vinden via deze link en hier het persbericht. Bron: IAS, 24 april 2019

Epidemiologisch nieuws

Chrysotiel asbest en mesothelioom

Amerikaanse onderzoekers vonden een relatie tussen blootstelling aan chrysotiel asbest en het risico op mesothelioom bij oud-arbeiders van een asbesttextielfabriek in North Carolina die tussen 1950 en 1973 werkzaam waren geweest. Chrysotiel of wit asbest wordt als minst gevaarlijke asbestsoort gezien. Bron: Loomis, D. e.a. (2019)

Mesothelioom in Frankrijk

Naar schatting kregen in de periode 2015-2016 over een jaar ca 1100 Fransen mesothelioom, waarvan 310 vrouwen (27%). De ziekte komt vooral voor in noord, noordwest en zuidoost Frankrijk. Bouwvakkers lopen een hoger dan gemiddeld risico. Van de compensatieregelingen wordt onvoldoende gebruik gemaakt. Bron: Santé Publique France, 27 juni 2019

Info Asbest en Gezondheid

Asbestbranche eist rectificatie asbestrapport door TNO

Asbestbranche eist rectificatie asbestrapport door TNO

De asbestbranche eist dat TNO zijn asbestrapport rectificeert. De onderzoekers zouden de gevaren van asbest bagatelliseren en zich baseren op aannames in plaats van feiten. Het gevolg is dat opdrachtgevers saneringen uitstellen of zelfs helemaal schrappen. Ondanks bepaalde lacunes vindt TNO dat het uitgevoerde onderzoek ‘de wetenschappelijke toets der kritiek’ kan doorstaan. Bron: BNR webredactie , 20 juni 2019

Ren tegen asbestkanker

Ren tegen asbestkanker

Kinderen van asbestslachtoffers proberen via hardloopwedstrijden aandacht en geld voor de ziekte te krijgen. Dat geldt o.a. voor Sebastiaan en Katrien Boink die met hulp van de Asbestslachtoffervereniging Nederland en KWF Kankerbestrijding het  goede doelen team 'Ren tegen asbestkanker' hebben opgericht. Zij zullen aan de Dam tot Damloop deelnemen op 22 september as. Rob van Well zal op 3 november as. de marathon van New York lopen om geld in te zamelen. Meer informatie op kwf.nl en doneeractie.nl

Film ‘Ademloos’ op NPO2

De vader van de Vlaamse filmmaker Daniel Lambo overleed vermoedelijk aan de gevolgen van het inademen van asbest. Na de dood van zijn vader begint Daniel een onderzoek naar de dodelijke asbestindustrie. Het verslag van deze zoektocht is weergegeven in de film ‘Ademloos’ die op 8 mei op NPO2 is vertoond. Bron: NRC  mei 2019

Juridisch nieuws

James Hardie moet duurdere thuiszorg vergoeden

James Hardie moet duurdere thuiszorg vergoeden

De Australische multinational en bouwmaterialenproducent James Hardie moet aan een man met mesothelioom de thuiszorg vergoeden die het mogelijk voor hem maken zijn laatste dagen thuis te kunnen blijven wonen. Deze kosten zijn aanzienlijk hoger dan als de man in een verpleeghuis opgenomen zou worden. Bron: Sydney Morning Herald, 29 mei 2019

Milieu/Veiligheid nieuws

Asbesthoudend make-up in de Verenigde Staten

Asbesthoudend make-up in de Verenigde Staten

De Amerikaanse Voedsel en Medicijnen Autoriteit waarschuwt consumenten tegen gebruik van nog eens twee producten van het merk Claire’s waarin asbest is gevonden. In mei 2018 publiceerde het RIVM een risicobeoordeling van producten die op dat moment op de Nederlandse markt werden aangeboden. Bron: cbsnews.com, 7 juni 2019; the Guardian, 29 juni 2019IAS Nieuws, 29 mei 2018

Politiek nieuws

Meer beleid tegen asbestblootstelling nodig

Europese onderzoekers pleiten voor meer beleid om asbestblootstelling te voorkomen: meer verboden in landen waar het gebruik van asbest nog steeds toegestaan is, grootschalige campagnes om mensen bewust te maken van de risico’s, en meer subsidie voor onderzoek naar asbest en asbestverwijdering. Bron: Douglas, T. e.a. (2019)

Colombia verbiedt asbest per 2021

Het Colombiaanse parlement heeft besloten dat met ingang van 2021 productie, verkoop en gebruik van asbest in dit land verboden zal zijn. Bron: Chemical Watch, 13 juni 2019

www.asbestslachtoffers.nl

powered by Primosite