menu

Maandag 16 april 2018

Locatie

Raadzaal, SER-gebouw
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW  Den Haag

Programma

12.30

Ontvangst

13.00

Welkom door Rob van der Heijden, bestuursvoorzitter Instituut Asbestslachtoffers (IAS) die het stokje doorgeeft aan middagvoorzitter Jan Warning, directeur IAS

13.10

‘Het asbestverbod in de historische context’ inleiding door Bob Ruers, voormalig advocaat gepromoveerd op de Nederlandse asbestregulering

13.25

‘De erfenis van het asbestgebruik I: de asbestslachtoffers’ inleiding door Simone Aarendonk, beleidsmedewerker IAS

13.40

‘Prognose van het toekomstig aantal slachtoffers’ inleiding door Lex Burdorf, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam

13.55

‘De erfenis van het asbestgebruik II: asbest in en op gebouwen en in de grond’ inleiding door Jody Schinkel, TNO

14.10

Interview met drie asbestslachtoffers

14.40

Thee – koffiepauze

15.10

‘Doen we genoeg? De rol van convenantspartijen’ paneldiscussie met Wim van Veelen FNV, Mario van Mierlo VNO-NCW/MKB Nederland en Arie Woltmeijer, voorzitter Raad van Toezicht en Advies IAS

15.30

‘Doen we genoeg? De rol van professionals’ paneldiscussie met Jos Rooijackers, longarts, Ben Ale, emiritus-hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding, en Udo Waltman, directeur SGS SEARCH

15.50

Uitreiking Prof. Job de Ruiterprijs door Rob van der Heijden

16.00

Afsluiting met borrel